e-hvtd v2.0 (9175)

分道揚鑣 phân đạo dương tiêu
♦Chia đường ra mà đi, mỗi người theo một đường. ◇Văn minh tiểu sử : Cật liễu nhất đốn Trung phạn chi hậu, các nhân xuyên các nhân đích trường sam, hòa Tần, Vương nhị nhân phân đạo dương tiêu , 穿, , (Đệ ngũ ngũ hồi).
♦Tài sức ngang hàng, bên tám lạng bên nửa cân.
♦Mỗi người theo một chí hướng.