e-hvtd v2.0 (9175)

儒道 nho đạo
♦Đạo lí của nho học , tức Khổng đạo.
♦Nho giáo và Đạo giáo cũng gọi là nho đạo .