e-hvtd v2.0 (9175)

冷氣 lãnh khí
♦Hơi lạnh.
♦Tên chỉ hệ thống máy lạnh trong nhà.
♦Ngày xưa chỉ chứng bệnh phát sinh khí nghịch vì sự đau thương quá độ. ◇Lương Thư : Tu tính chí hiếu, phụ tang hủy tích quá lễ, nhân hoạn lãnh khí , , (Trữ Tu truyện ) Trữ Tu tính rất hiếu thảo, để tang cha gầy yếu quá độ, mắc bệnh lãnh khí.