e-hvtd v2.0 (9175)

僑軍 kiều quân
♦Quân đội từ nước ngoài đến.