e-hvtd v2.0 (9175)

凶兆 hung triệu
♦Điềm xấu, báo trước việc chẳng lành.