e-hvtd v2.0 (9175)

凶犯 hung phạm
♦Tội phạm giết người. ☆Tương tự: hung thủ .