e-hvtd v2.0 (9175)

凶禮 hung lễ
♦Gặp tai họa hoặc sự chẳng lành, cử hành hung lễ . Chẳng hạn: tang lễ, hoang lễ, điếu lễ, v.v. ◇Chu Lễ : Dĩ hung lễ ai bang quốc chi ưu (Xuân quan , Đại tông bá ).
♦Đặc chỉ tang lễ.