e-hvtd v2.0 (9175)

力量 lực lượng
♦Công lực. ◇Lục Du : Lục Sanh học đạo khiếm lực lượng, hung thứ vị năng hòa áng áng , (Ẩm tửu ) Lục Sinh học đạo còn thiếu công lực, trong lòng chưa đầy đủ sung mãn.
♦Năng lực. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhược bất thị trượng trước nhân gia, cha môn gia lí hoàn hữu lực lượng thỉnh đắc khởi tiên sanh ma! , (Đệ thập hồi) Nếu không nhờ người ta, thì nhà mình sức đâu mời được thầy dạy học!
♦Sức mạnh, lực khí. ◇Anh liệt truyện : Quách đại ca tiện tòng tha học giá côn pháp, nhi kim lực lượng thậm đại 便, (Đê lục hồi) Quách đại ca từ khi theo ông học côn pháp, mà bây giờ khí lực rất lớn.
♦Tác dụng, hiệu lực. ◇Lão tàn du kí : Giá miên bào tử đích lực lượng khủng phạ bỉ nhĩ môn đích hồ bì hoàn yếu noãn hòa ta ni (Đệ lục hồi) Cái áo bông này sợ còn (có hiệu lực) ấm hơn cả áo da cáo của bọn mi nữa.