e-hvtd v2.0 (9175)

打扮 đả ban
♦Trang sức. ◇Tây du kí 西: Nhĩ môn kiến tha chẩm sanh đả ban, hữu thậm khí giới? , (Đệ nhị hồi) Chúng bay thấy hắn ăn mặc ra sao, cầm thứ vũ khí gì?