e-hvtd v2.0 (9175)

傳頌 truyền tụng
♦Sự việc được truyền rộng xưng tụng. ◇Hàn Phi Tử : Phù xưng thượng cổ chi truyền tụng, biện nhi bất khác, đạo tiên vương nhân nghĩa nhi bất năng chánh quốc giả, thử diệc khả dĩ hí nhi bất khả dĩ vi trị dã , , , (Ngoại trữ thuyết tả thượng ).
♦Truyền rộng ca ngợi.