e-hvtd v2.0 (9175)

傳授 truyền thụ
♦Đem tri thức, tài nghệ truyền dạy cho người khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lượng tuy bất tài, tằng ngộ dị nhân, truyền thụ kì môn độn giáp thiên thư, khả dĩ hô phong hoán vũ , , , (Đệ tứ thập cửu hồi) (Gia Cát) Lượng này tuy rằng bất tài, nhưng có gặp được một dị nhân truyền cho quyển "Kì môn độn giáp thiên thư", có thể gọi được gió, bảo được mưa.