e-hvtd v2.0 (9175)

傳說 truyền thuyết, truyện thuyết
♦Truyền nhau từ người này kể lại cho người kia, đồn đãi. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tằng tại Đương Dương Tràng Bản tri kì dũng giả, hỗ tương truyền thuyết, tận giai đào thoán , , (Đệ thất thập nhất hồi) Đã từng ở trận Đương Dương Tràng Bản biết (Triệu Vân) là bậc anh dũng, một truyền mười, mười truyền trăm, (cho nên Vân đi đến chỗ nào) quân tướng Tào đều trốn chạy hết.
♦Nói lại, chuyển cáo.
♦Chuyện kể lưu truyền trong dân gian.
Truyện thuyết : Chỉ sách chú giải kinh điển.