e-hvtd v2.0 (9175)

中游 trung du
♦Đoạn sông ở khoảng giữa thượng du hạ du .
♦Vùng đất chung quanh đoạn giữa con sông.