e-hvtd v2.0 (9175)

前程 tiền trình
♦Con đường trước mặt. ◇Mạnh Hạo Nhiên : Hướng tịch vấn chu tử, Tiền trình phục kỉ đa , (Vấn chu tử ) Hướng về trời chiều hỏi nhà thuyền, Đường đi tới trước còn nhiều mấy?
♦Tỉ dụ thành tựu trong tương lai. ◇Cựu ngũ đại sử : Phùng sanh vô tiền trình (Chu thư , Phùng Đạo truyện ) Phùng Đạo là người không có sự nghiệp tương lai.
♦Chỉ công danh chức vị. ◇Nho lâm ngoại sử : Tái quá nhất niên, ngã tựu khả dĩ đắc cá tri phủ đích tiền trình , (Đệ ngũ thập tam hồi) Lại qua một năm thì ta được chức tri phủ.
♦Đặc chỉ hôn nhân. ◇Quan Hán Khanh : Ngã khán liễu ta mịch tiền trình tiếu nữ nương (Cứu phong trần ) Ta định tìm kết hôn với một nàng xinh đẹp.
♦Bàn triền, phí dụng, tiền chi tiêu.