e-hvtd v2.0 (9175)

前轍 tiền triệt
♦Vết bánh xe đi trước. Chỉ việc lấy làm gương những sai lầm hoặc dạy bảo có từ trước. ◇Liêu trai chí dị : Do thị lập cải tiền triệt, toại xưng hiền thục , (Diêm vương ) Từ đó chị ta sửa tính bỏ nết xấu cũ, sau được khen là hiền thục.
♦Chỉ tác phẩm của tiền nhân.