e-hvtd v2.0 (9175)

前身 tiền thân
♦Tiền sinh, đời trước. ◇Bạch Cư Dị : Thủ bả dương chi lâm thủy tọa, Nhàn tư vãng sự tự tiền thân , (Lâm thủy tọa ) Tay cầm cành dương đến ngồi bên bờ nước, Nhàn nhã suy tư về những chuyện đã qua tựa như trong đời trước.
♦Trạng huống có trước đó (bao gồm tên gọi, dạng thức, v.v.).