e-hvtd v2.0 (9175)

前史 tiền sử
♦Thời đại tối cổ, trước khi con người biết ghi chép những sự việc xảy ra.
♦Chỉ bộ Sử Kí . ◇Hậu Hán Thư : Nhân châm chước tiền sử nhi ki chánh đắc thất (Ban Bưu truyện ) Nhân đó tra cứu xem xét bộ Sử Kí và sửa chữa sai sót.