e-hvtd v2.0 (9175)

前輩 tiền bối
♦Gọi người bậc lớn tuổi hoặc lịch duyệt hơn mình. ◇Khổng Dung : Kim chi thiếu niên, hỉ báng tiền bối , (Luận thịnh hiếu chương thư ).
♦Đời Đường gọi người thi đậu tiến sĩ là tiền bối . ◇Vương Đảng : Kì đô hội vị chi cử tràng; thông xưng vị chi tú tài; đầu thứ vị chi hương cống; đắc đệ vị chi tiền bối ; ; ; (Đường Ngữ Lâm , Văn học ).
♦Đời Đường giữa các tiến sĩ xưng hô với nhau một cách tôn trọng là tiền bối .
♦Đời Thanh gọi người vào Hàn Lâm viện ba khoa trước mình là tiền bối .