e-hvtd v2.0 (9175)

世紀 thế kỉ
♦Khoảng thời gian một trăm năm.