e-hvtd v2.0 (9175)

凶手 hung thủ
♦Kẻ giết người. ☆Tương tự: hung phạm , hung thân .