e-hvtd v2.0 (9175)

三親 tam thân
♦Ba bậc thân thích: cha con, anh em và vợ chồng.