e-hvtd v2.0 (9175)

冰翁 băng ông
♦Chỉ cha vợ, nhạc phụ.
♦Người mai mối. § Xem băng nhân .