e-hvtd v2.0 (9175)

乳腺 nhũ tuyến
♦Hạch trong vú, tiết ra sữa.