e-hvtd v2.0 (9175)

乳酪 nhũ lạc
♦Thực phẩm làm ra từ sữa động vật (dê, bò...).