e-hvtd v2.0 (9175)

乳糖 nhũ đường
♦Chất ngọt trong sữa (tiếng Pháp: lactose).