e-hvtd v2.0 (9175)

乳頭 nhũ đầu
♦Núm vú. § Cũng gọi là nãi đầu .