e-hvtd v2.0 (9175)

乳柑 nhũ cam
♦Tên một giống cam rất ngọt. § Tức là giống Ôn Châu mật cam .