e-hvtd v2.0 (9175)

一瞬 nhất thuấn
♦Một cái chớp mắt. Tỉ dụ khoảng thời gian rất ngắn. ◇Lục Cơ : Quan cổ kim ư tu du, phủ tứ hải ư nhất thuấn , (Văn phú ).