e-hvtd v2.0 (9175)

入口稅 nhập khẩu thuế
♦Tiền thuế đánh trên hàng hóa đem từ nước ngoài vào.