e-hvtd v2.0 (9175)

殭蠶 cương tàm
♦Con tằm chưa nhả tơ mà đã chết. Tính ấm, vị hơi cay, có thể dùng làm thuốc trị bệnh có đờm.