e-hvtd v2.0 (9175)

共產 cộng sản
♦Chủ nghĩa chính trị, trong đó quyền tư hữu bị chối bỏ, mọi tài sản đều thuộc quốc gia và toàn dân chỉ có giai cấp duy nhất là giai cấp vô sản lao động. ◎Như: Trung Quốc cộng sản đảng .