e-hvtd v2.0 (9175)

不均 bất quân
♦Không đều, không bằng nhau. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhậm vô đại tiểu, khổ lạc bất quân , (Đệ thập tam hồi) Không kể lớn nhỏ, người thì cực khổ người thì sung sướng không đều. ★Tương phản: bình hành .