e-hvtd v2.0 (9175)

共和 cộng hòa
♦Hai ông Chu Định Công Triệu Mục Công cùng giúp vua Lệ Vương nhà Chu Hư trị nước, gọi là cộng hòa , nghĩa là các quan cùng hòa với nhau mà làm việc.
♦Chính thể trong đó người dân bầu cử những người ra lãnh đạo quốc gia theo luật định trong hiến pháp. ★Tương phản: chuyên chế .