e-hvtd v2.0 (9175)

鷗盟 âu minh
♦Làm bạn với chim âu, hình dung người ở ẩn.