e-hvtd v2.0 (9175)

鞠凶 cúc hung
♦Tai họa rất lớn. § Cúc : thông cúc . ◇Phương Bao : Du tuế hạo thiên hề giáng cúc hung, ngô phụ khang cường mệnh diệc chung , Thất tư , Thê Thái thị ) Qua năm trời cao hề gieo xuống tai họa lớn, cha ta đang mạnh khỏe cũng mệnh chung.
♦Báo cho biết sắp có tai họa. ◇Hán Thư : Nhật nguyệt cúc hung, bất dụng kì hành , (Lưu Hướng truyện ) Mặt trời mặt trăng không dùng con đường thường đi để mà báo cho biết có tai họa. § Nhan Sư Cổ chú: Bởi vì các nước bốn phương không có chính trị tốt, không biết dùng người tốt.