e-hvtd v2.0 (9175)

隱惡揚善 ẩn ác dương thiện
♦Che xấu phô tốt.