e-hvtd v2.0 (9175)

陰氣 âm khí
♦Khí âm u nặng nề, hàn khí. ◇Nguyễn Tịch : Sóc phong lệ nghiêm hàn, Âm khí hạ vi sương , (Vịnh hoài , Chi thập lục ).
♦Ngày xưa chỉ khí của đàn bà. ◇Lão Xá : Âm khí nhất xung, pháp thuật tựu bất linh liễu , (Thần quyền , Đệ nhị mạc) Âm khí một khi xung lên thì phép thuật không còn linh nghiệm nữa.