e-hvtd v2.0 (9175)

閣員 các viên
♦Người có chân trong tòa Nội Các.