e-hvtd v2.0 (9175)

開胃 khai vị
♦Mở đầu vị ngon. Nói về thức uống hoặc món ăn dùng trước tiên.