e-hvtd v2.0 (9175)

邦域 bang vực
♦Cương vực, quốc thổ. § Cũng như: phong cương , phong vực .