e-hvtd v2.0 (9175)

遵守 tuân thủ
♦Tuân theo, phục tòng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Quân hữu thường pháp, công đẳng các nghi tuân thủ , (Đệ bát thập tam hồi).