e-hvtd v2.0 (9175)

近况 cận huống
♦Tình hình gần đây.