e-hvtd v2.0 (9175)

近代 cận đại
♦Thời đại quá khứ không xa, đời gần đây.