e-hvtd v2.0 (9175)

辯護 biện hộ
♦Dùng lí lẽ chứng cứ để bênh vực.