e-hvtd v2.0 (9175)

輩出 bối xuất
♦Liên tục xuất hiện. ◎Như: nhân tài bối xuất người tài năng đua nhau liên tục xuất hiện.