e-hvtd v2.0 (9175)

賡酬 canh thù
♦Làm thơ tặng đáp lẫn nhau. ◇Trương Lỗi : Lại hữu tây lân thi cú hảo, Canh thù chung nhật tự vong cơ 西, (Ngẫu tác ) Nhờ có người láng giềng phía tây giỏi thơ, (Chúng tôi) làm thơ tặng đáp nhau suốt ngày quên cả đói.