e-hvtd v2.0 (9175)

賑災 chẩn tai
♦Cứu trợ người bị nạn. ◎Như: bát khoản chẩn tai .