e-hvtd v2.0 (9175)

貧賤 bần tiện
♦Nghèo hèn.
♦Bủn xỉn, keo kiệt.