e-hvtd v2.0 (9175)

貧窮 bần cùng
♦Túng thiếu, nghèo khó. ◇Chiến quốc sách : Tô Tần viết: Ta hồ! bần cùng tắc phụ mẫu bất tử, phú quý tắc thân thích úy cụ. Nhân sanh thế thượng, thế vị phú quý, cái khả hốt hồ tai! : ! , . , , ! (Tần sách nhất ) Tô Tần nói: Ôi! nghèo khó thì bố mẹ không nhận làm con, giàu sang thì thân thích sợ sệt. Người sinh ở đời, thế lực, chức vị và tiền của có thể coi thường được đâu!
♦Thiếu tiền, không có tiền. ◇Vương Thực Phủ : Tha kiến ngã bần cùng, tê phát dữ ngã lưỡng cá ngân tử, giáo ngã thượng triều ứng cử khứ , , (Phá diêu kí , Đệ nhị chiệp).
♦Người nghèo khó. ◇Lễ Kí : (Quý xuân chi nguyệt) thiên tử bố đức hành huệ, mệnh hữu ti phát thương lẫm, tứ bần cùng, chấn phạp tuyệt (), , , (Nguyệt lệnh ).