e-hvtd v2.0 (9175)

警鐘 cảnh chung
♦Tiếng chuông báo sự phi thường hay tình huống nguy hiểm. Thường dùng cho việc phòng hỏa, phòng trộm cướp, v.v. ◇Hứa Địa San : Thuyền thượng để thủy thủ, tri đạo hỏa khởi, mang trứ giải khai thủy long. Cảnh chung hưởng khởi lai liễu , , . (Nữ nhi tâm ).
♦Tỉ dụ tin tức sự việc để cảnh tỉnh người ta.