e-hvtd v2.0 (9175)

警蹕 cảnh tất
♦Người đi trước dẹp đường khi vua chúa ra vào. § Cũng viết cảnh tất . ◇Hoàng Tuân Hiến : Tiền hô hậu ủng tiêu tiêu mã, Do kí tướng quân cảnh tất thanh , (Bất nhẫn trì vãn du ).